Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnij wszystkie wymagane pola *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu uzyskania odpowiedzi na zadane przeze mnie zapytanie przez GTM MOBIL M-T T.Walisiewicz Sp. Komandytowa

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest GTM MOBIL M-T T. Walisiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Dorodnej 16. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających.

Przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych w naszej Firmie: Polityka Prywatności.

Dofinansowania

DOFINANSOWANIE NFZ NA WÓZEK

Certyfikat ISO 9001:2015

GTM MOBI C2020 baner pl

Gwarancja

 1. GTM MOBIL udziela gwarancji na zakupiony wózek inwalidzki na okres:gwarancja
 • rama wózka: 8 lat,
 • pozostałe elementy wózka: 12 miesięcy
 1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu pod warunkiem, że będzie on używany zgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w Instrukcji użytkowania.
 2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji uszkodzeń lub wad materiałowych producent zapewnia bezpłatną naprawę.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania nabywcy sprawnego wózka,nadającego się natychmiastowej eksploatacji.
 4. Do obowiązków użytkownika należy wykonanie obsługi, regulacji i konserwacji wózka zgodnie z wskazówkami znajdującymi się w Instrukcji użytkowania.
 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, konserwowania i przechowywania oraz uszkodzenia wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
 6. Gwarancja nie obejmuje ogumienia.
 7. Za naprawy gwarancyjne nie uważa się regulacji i dokręcania połączen srubowych (centrowanie) kół, likwidacji luzów w połączeniach srubowych) oraz wymiany elementów ulegajycych naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji.
 8. Gwarancja traci ważność w przypadkach:
 • upływu terminu ważnośći,
 • wprowadzenie przez użytkownika zmian konstrukcyjnych w wózku,
 • nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w instrukcji obsługi wózka,
 • dokonania napraw w nieuprawnionym zakładzie.
 1. W ramach gwarancji wymienia się lub naprawia poszczególne części wózka. Cały wózek nie podlega zwrotowi lub wymianie.
 2. Karta gwarancyjna ważna jest po prawidłowym wypełnieniu. Powinna zawierać następujące informacje: numer, model wózka, imię i nazwisko nabywcy, datę sprzedaży, pieczęć i podpis punktu sprzedaży.

Wózki aktywne

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnij wszystkie wymagane pola *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu uzyskania odpowiedzi na zadane przeze mnie zapytanie przez GTM MOBIL M-T T.Walisiewicz Sp. Komandytowa

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest GTM MOBIL M-T T. Walisiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Dorodnej 16. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających.

Przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych w naszej Firmie: Polityka Prywatności.

Dofinansowania

DOFINANSOWANIE NFZ NA WÓZEK

Certyfikat ISO 9001:2015

GTM MOBI C2020 baner pl

Copyright © 2021 GTM Mobil.   Created by: RTM Studio

Our website is protected by DMC Firewall!