Gwarancja GTM MOBIL

Firma GTM MOBIL M-T T.Walisiewicz Sp. Komandytowa udziela gwarancji na zakupiony wózek inwalidzki

 1. GTM MOBIL udziela gwarancji na zakupiony wózek inwalidzki na okres:
 • rama wózka: 8 lat,
 • pozostałe elementy wózka: 24 miesięcy
 1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu pod warunkiem, że będzie on używany zgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w Instrukcji użytkowania.
 2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji uszkodzeń lub wad materiałowych producent zapewnia bezpłatną naprawę.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania nabywcy sprawnego wózka, nadającego się do natychmiastowej eksploatacji.
 4. Do obowiązków użytkownika należy wykonanie obsługi, regulacji i konserwacji wózka zgodnie z wskazówkami znajdującymi się w Instrukcji użytkowania.
 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, konserwowania i przechowywania oraz uszkodzenia wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
 6. Gwarancja nie obejmuje ogumienia.
 7. Za naprawy gwarancyjne nie uważa się regulacji i dokręcania połączeń śrubowych (centrowanie) kół, likwidacji luzów w połączeniach śrubowych) oraz wymiany elementów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji.
 8. Gwarancja traci ważność w przypadkach:
 • upływu terminu ważności,
 • wprowadzenie przez użytkownika zmian konstrukcyjnych w wózku,
 • nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w instrukcji obsługi wózka,
 • dokonania napraw w nieuprawnionym zakładzie.
 1. W ramach gwarancji wymienia się lub naprawia poszczególne części wózka. Cały wózek nie podlega zwrotowi lub wymianie.
 2. Karta gwarancyjna ważna jest po prawidłowym wypełnieniu. Powinna zawierać następujące informacje: numer seryjny, model wózka, imię i nazwisko nabywcy, datę sprzedaży, pieczęć i podpis punktu sprzedaży.
Gwarancja GTM MOBIL
Nowości GTM MobilNowości GTM Mobil

Nowości

Zobacz
GTM Mobil wózki aktywneGTM Mobil wózki aktywne

Wózki aktywne
dla dorosłych

Zobacz
Wózki aktywne dziecięceWózki aktywne dziecięce

Wózki aktywne
dla dzieci

Zobacz
GTM Mobil wózki sportoweGTM Mobil wózki sportowe

Wózki
Sportowe

Zobacz
Wózki GTM SpecjalneWózki GTM Specjalne

Wyposażenie dodatkowe do wózków GTM

Zobacz