Aktywny Samorząd 2022

Aktywny Samorząd 2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2022 roku przeznaczy 1,5 mln zł dla powiatów na realizację programu „Aktywny Samorząd”. W ramach tego działania osoby z niepełnosprawnością będą mogły uzyskać dofinansowanie na zakup potrzebnego sprzętu do samodzielnego życia.

Osoby z niepełnosprawnością bądź opiekunowie, aby uzyskać dofinansowanie, będą musiały zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) i tam uzyskać szczegółowe informacje oraz formularze.

Pieniądze będą przyznawane w ramach programu „Aktywny Samorząd” na pomoc osobom niepełnosprawnym między innymi na:

Zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zakup skutera inwalidzkiego

Zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego