Aktywny Samorząd 2022

Aktywny Samorząd 2024

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2024 roku Fundusz ponownie zagwarantował wyższy budżet na realizację programu. Wynosi on 256,5 milionów złotych, czyli o 15 milionów więcej niż w roku 2023. W ramach tego działania osoby z niepełnosprawnością będą mogły uzyskać dofinansowanie na zakup potrzebnego sprzętu do samodzielnego życia.

Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Osoby z niepełnosprawnością bądź opiekunowie, aby uzyskać dofinansowanie, będą musiały zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) i tam uzyskać szczegółowe informacje oraz formularze.

Pieniądze będą przyznawane w ramach programu „Aktywny Samorząd” na pomoc osobom niepełnosprawnym między innymi na:

Zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zakup skutera inwalidzkiego

Zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego